Kuch Khaufe Khuda to keejiye
Is tareh thumak ker na chaliye,
Sau baar to chaal pe talvar chali hai.

*****

Ruk-ruk ke dekhte hain wo apna khirame-naz
Fir-fir ke dekhte hai, koi dekhta na ho.