Hawa ki mooj ma aj ghazab

ki nazakat hai wasi?
Zaroor aj is ne mere

mehboob ko chuma hoga.