Tanhayion ka habs mujhe kaat ta raha
Mujh tak pahunch saki na tere shaher ki hawa.
Wo kahkahon ki sej pe baitha hua mila
Main jiske derd ke derd ki baarat legaya.