08 05 - Qoum Tu Yaha Bhi Sath Hai By Ghaznafar Hashmi