Jhirki sahi, ada sahi, chine-jabeen sahi,

sub kuch sahi, per ek 'nahin' ki nahin sahi!