stir - Mager Kambakht tum Khaate bahut ho.stir - Mager Kambakht tum Khaate bahut ho.stir - Mager Kambakht tum Khaate bahut ho.

Tum Hanste-Hansate bahut ho

Man ko bhaate bahut ho

Jee chaahta le jaon tume dinner per

Per Kambakth tum Khaate bahut ho.