Asalamualaikum

Kaisey hai aap sub log??
umeed hai khariat se hongey...

Sent darud-e-pak daily to (HAZRAT MUHAMMAD P B U H)AND GET SWAB...


islam ii - Darud-e-pak (daily)