"Jub tm haya na kro to jo chahe kro"
(MUSLIM)

"Tm ghaib ki khbren btane wale k pas na jaya kro
(MUSLIM)

"Qabro ko sajda gah na banao"
(Muslim)

"Lazaton ko khatam kerne wali maut ko kasrat se yad kiya kro
(Sahi Bukhari)

"Duniya me aise raho jaise pardaisi"
(Sahi Bukhari)