A 'Shaad" ! Mujhko gum se mohabbat see

ho gayi hai,
Ek paker-e-jameel ko gum-khwaar dekh ker.