Do qism ki hein jalan,
Aik jild ka jhulus jana,
Aur doosra aag bogola hona,
Jo pehli qism hai,
Woh to theek hai,
Kahin na kahin,
Kuch ho ta hi hai,
Laikin doosri qism,
Khatarnaak hai,
Aur ussi se bachna,
Aur larrna,
Imtihaan hai!