Asslam-o-alaikum

November k sab competition ye rahay bas jaldi se participate karein saray


Rules

Ek member ki ek hi sharing ho gi

Edit aur same sharing accept nahi ki jaye gi

Last date 20/11/2013 hai

Winner 50% poll aur 50% admins decide karen gay

~*~....~*~....~*~.....~*~....~*~....~*~

Islam,Hadith & Quran
http://sachiidosti.com/forum/islam-h...-~%2A~%2A.html


Jokes & Humor
http://sachiidosti.com/forum/jokes-h...ml#post1849574


Mohabbat Kadah
http://sachiidosti.com/forum/mohabba...ml#post1849580


Cooking Cuisine
http://sachiidosti.com/forum/cooking...ml#post1849501


Sports Roundup
http://sachiidosti.com/forum/sports-...ml#post1849581


************************

Cyber Shots
http://sachiidosti.com/forum/cyber-s...ml#post1849568


Designed Images
http://sachiidosti.com/forum/designe...er-2013-a.html


G-card Station
http://sachiidosti.com/forum/gcard-s...ml#post1848331


*************************

Shair O Shairi
http://sachiidosti.com/forum/shair-o...ml#post1849583


Poet Club
http://sachiidosti.com/forum/poet-cl...ml#post1849376


Urdu Adab & Mazah
http://sachiidosti.com/forum/urdu-ad...2013-~%2A.html


Writers Club
http://sachiidosti.com/forum/writers...2013-~%2A.html

**************************

English Poetry
http://sachiidosti.com/forum/english...er-2013-a.html


English Literature
http://sachiidosti.com/forum/english...er-2013-a.html


*****************************

Life Style & Fashion
http://sachiidosti.com/forum/life-st...ml#post1849578


Showbiz
http://sachiidosti.com/forum/showbiz...2013-~%2A.html


************************

IT World
http://sachiidosti.com/forum/world/1...2013-~%2A.html


Mobile Mania
http://sachiidosti.com/forum/mobile-...ml#post1849582


Politics & Current Affairs
http://sachiidosti.com/forum/politic...-2013-~-~.html

~*~....~*~....~*~.....~*~....~*~....~*~....~*~....~*~....~*~ .....~*~....~*~....~*~