Tu shreek e safar raha2B by Nasim Sehar - Tu shreek-e-safar rahal by Nasim Sehar

Tu shreek-e-safar rahal by Nasim Sehar