Mohabbat aik shajar hai by Salee Kausar - Mohabbat aik shajar hai by Saleem Kausar

Mohabbat aik shajar hai by Saleem Kausar