با سلام
اگر ممکنه یکی منو راهنمایی کند
هیچکس پست فارسی به اشتراک نگذاشته
من فقط فارسی بلدم
اینجا کجا هست
فرستاده شده از D6503ِ من با Tapatalk