Yeh maze ki aik statement mili socha share kron on lighter note 1cf59da3a8f30cc07a70e8196ba28080 - Nandipur se PTI Jal rhe