*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*


Yaqeen Ki Aakhri Had Tak

Yaqeen Hai Aur Daawa Bhi

Ke Rukhsat Kar Ke Bhi Aksar

Nazar Ki Aakhri Had Tak

Mujhe Wo Dekhta Hoga

Magar Itne Yaqeen Ke Baad Bhi Maine

Kabhi Mur Kar Nahin Dekha

Kahin Aisa Na Ho Jaaye

Palat Kar Main Usay Dekhoon

To Waapis Jaa Chuka Ho Wo


*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*
*..`*Silent..`*Tears..`*Sajid*..`*. .`*