ishq ki raah k musafir ka muqadar malom
dasht e umeed main andeshey ka badal milna