"Azaadi"
Per Nazm Likhni Hai...
Nazm App Ki Apni likhi hue honi chahye...


Rules:


Ek member ek hi baar share karay ga.
Apni likhi hue nazm ho.
Last date
28/8/2017 hai.
Winner Admins decide karen gy.