"kamyab insan ban`nne k liye hamesha waqt ki dehlez ko abor karna parta hai."