idr4 12 - Yeh Kaise Tarbiyat Hai By Shah Mohi-ul-Haq Farooqi