Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

 1. #1
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  8aflow4a2 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  bism - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Mah e SHABAN ki fazeelat aur chand ghalat fehmion ka azaala.

  1edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  2edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  3edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  4edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  5edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  6edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  7edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  8edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  9edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  10edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  11edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  12edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  13edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  14edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  15edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  16edited - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  8aflow4a2 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

 2. #2
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Hijr
  Posts
  152,805
  Mentioned
  108 Post(s)
  Tagged
  8578 Thread(s)
  Thanked
  95
  Rep Power
  21474999

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  JazakALLAH Khair

  Thanks 4 Sharing

 3. #3
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  SHABAN1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  SHABAN2 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  SHABAN3 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  SHABAN4 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Night Aamaal

  The Holy Prophet (SA) had said that during the night of 15th Shaban the Almighty takes decisions in the matters of sustenance, life and death and welfare of the people.
  Next to the "night of Qadr" the night of 15th Shaban is the most auspicious night ( also known as "night of Baraat"). According to the Holy Imam Muhammad Ibn Ali Al Baqir (AS) and Jafar Ibn Muhammad Al Sadiq (AS) The Almighty Allah has promised to fulfill every legitimate desire put foward to him tonight.
  Special prayers and Aamaals

  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Take bath and put on clean cloths swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Keep vigil the night long in prayers till dawn swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Recite Ziarath of Imam Hussain (AS) swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Recite "Dua'a-E-Kumayl swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Recite: (i) SUBH'AANALLAAH 100 times (ii) ALH'AMDU LILLAAH 100 times (iii) ALLAAHU AKBER 100 times (iv) LAA ILAAHA ILLALLAAH 100 times swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Recite the following dua'a to welcome the birth of our living Imam(AS) who was born on 15th Shaban ALLAAHUMMA BIH'AAQI LAYLATINAA HAAD'IHI WA MAWLOODIHAA WA H'UJJATIKA WA
  MAW-O'ODIHAL LATEE QARANTA ILAA FAZ'LIHAA FAZ'LAA FATAMMAT KALIMATUKA S'IDQAN WA A'DLAA LAA MUBADDILA LI-KALIMAATIKA WA LAA MU-A'QQIBA LI-AAYAATIKA NOORUKAL MUTA-ALLIQU WA Z'IYAAA-UKAL MUSHIRQU
  WAL A'LAMUN MOORU FEE T'AKHYAAA-ID DAYJOORIL GHAAA-IBUL MASTOORU JALLA MAWLIDUHU WA KARUMA MAH'TIDUHU
  WAL MALAAA-IKATU SHUHHADUHU WALLAAHUHU NAAS'IRUHU WA MU-AYYIDUHU ID'AA-AANA MEE-A'ADUHU
  WAL MALAAA-IKATU AMDAADUHU SAYFULLAAHILLAD'EE LAA YANBOO
  WA NOORUHULLAD'EE LAA YAKHBOO WA D'UL H'ILMILLAD'EE
  LAA YAS'BOO
  MADAARUD DAHRI
  WA NAWAAMEESUL A'S'RI
  WA WULAATUL AMRI
  WAL MUNAZZALU A'LAYHIM MAA YATANAZZALU FEE LAYLATIL QADR WA AS'H'AABUL H'ASHRI WAN NASHRI TARAAJIMATA WAH'-YIHI WA WULAATU AMRIHI WA NAHYIHI
  ALLAAHUMMA FA-S'ALLI A'LAA KHAATIMIHIM WA QAAA-IMIHIMUL MASTOORI A'N A'WAALIHIM WA ADRIK BINAA AYYAAMAHU WA Z'UHOORAHU WA QIYAAMAHU WAJ-A'LNAA MIN ANS'AARIHI WAQ-RIN THAARANAA BI-THAARIHI
  WAK-TUBNAA FEE AA'-WAANIHI WA AH'YINAA FEE DAWLATIHI NAA-I'MEENA WA BI-S'UH'BATIHI GHAANIMEENA WA BIH'AQQIHI QAAA-IMEENA WA MINAS SOOO-I SAALIMEEN YAA ARH'AMAR RAAHIMEEN WA ALH'AMDU LILLAAHI RABBIL A'ALIMEEN WA S'ALAWAATUHU A'LAA SAYYIDINAA MUH'AMMADIN KHAATIMIN MABIYYEENA WAL MURSALEEN WA A'LAA AHLI BAYTIHIS' S'AADIQEENA
  WA I'TRATIHIN NAAT'IQEEN WAL-A'N JAMEE-A'Z Z'AALIMEENA WAH'-KUM BAYNAANAA WA BANAAHUM YAA AH'KAMAL H'AAKIMEEN
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Imam Muhammad Al Baaqir(AS) and Imam Jaafar-E-Sadiq (AS) used to pray 4 rakaat Namaz tonight . In every Rakaat surah -e-Al Faatih'ah (100 times) and surah Al Iklaas (100 times). After the salaam recite this dua'a ALLAAHUMMA INNEE ILAYKA FA2EERUN WA MIN A'D'AABIKA KHAA-IFUN MUSTAJEER
  ALLAAHUMMA LAA TUBADDILISMEE WA LAA TAGHAYYIR JISMEE WA LAA TAJHAD BALAA-EE WA LAA TUSHMIT BEE AA'-DAA-EE
  A-O'AD'U BI-A'FWIKA MIN I'QAABIKA
  WA A-O'OD'U BIRAH'MATIKA MIN A'D'AABIKI WA A-O'OD'U BI-RIZ"AAKA MIN SAKHAT'IKA WA A-O'OD'U BIKA MINKA
  JALLAAT THANAAA-UKA ANTA KAMAA ATHNAYTA A'LAA NAFSIKA WA FAWQA MAA YAQOOLUL QAAA-ILOON
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* According to Imam Ali Ibn Moosa Ar Rizaa (AS) it is highly desirable to pray Namaaz of Jaafar-E-Tayyar tonight. swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Imam Jaafar Ibn Muhammad As Saadiq (AS) has advised the faithfuls to pray 2 rakaat namaz tonight after the Ishaa prayers. In the first rakaat recite surah hamd and sureh Kaafiroon and in the second Rakaat recite sureh Al Fathihah and sureh Al Iklaas. After the salaam recite Tasbih of Fatima Zahra (SA) and then the following dua'a YAA MAN ILAYHI MALJAA-UL I'BAADI FIL MUHIMMATI WA ILAYHI YAFZA-U'L KHALQU FIL MULIMMAAT
  YAA A'ALIMAL JAHRI WAL KHAFIYYAAT WA YAA MAN LAA TAKHFAA A'LAYHI KHAWAAT'IRUL AWHAAMI WA TAS'ARRUFUL KHAT'ARAAT
  YAA RABBAL KHALAAYIQI WAL BARIYYAAT YAA MAN BI-YADIHI MALAKOOTUL ARZ"EENA WAS SAMAAWAAT ANTALLAAHU LAA ILAAHA ILAA ANTA AMUTTU ILAYKA BI-LAA ILAAHA ILLAA ANTA
  FA-YAA LAA ILAAHA ILLAA ANTAJ-A'LNEE FEE HAA;DIHIL LAYLATI MIMMAN NAZ'ARTA ILAYHI FA-RAH'MATIHU WA SAMIA'-TA DAA'AA-AHU FA-AJABTAHU WA A'LIMTAS-TIQAALATAHU FA-AQALTAHU WA TAJAAWAZTA A'N SAALIFI KHAT'EEE-ATIHI WA A'Z'EEMI JAEAARATIHI FAQADIS-TAJARTU BIKA MIN D'UNOOBEE WA LAJAATU ILAYKA FEE SATRI U'YOOBEE
  ALLAAHUMMA FAJUD A'LAYYA BI-KARAMIKA WA FAZ''LIKA WAH'-T'UT'KHAT'AAYAAYA BI-H'ILMIKA WA A'FWIKA
  WA TAGHAMMADNEE FEE HAAD'IHIL LAYLATI BI-SAABIGHI KARAAMATIKA WAJ-A'LNEE FEEHAA MIN AWALIYAAA-IKAL LAD'EENAJ-TABAYTAHUM LI-T'AA-A'TIKA WAKH-TARTAHUM LI-I'BAADATIKA WA JA-A'LTAHUM KHAALIS'TAKA WA S'AFWATAKA
  ALLAAHUMMAJ A'LNEE MIMMAN SA-A'DA JADDUHU WA TAWAFFARA MINAL KHAYRAATI H'AZ'Z'UHU
  WAJ-A'LNEE MIMMAN SALIMA FA-NA-I'MA WA FAAZA FA-GHANIMA
  WAK-FINEE SHARRA MAA ASLAFTU WAA'-S'IMNEE MINAL IZDIYAADI FEE MAA'-S'IYATIKA WA H'ABBIB ILAYYA T'AA-A'TAKA WA MAA YUQARRIBUNEE MINKA WA YUZLIFUNEE I'NDAKA SAYYIDEE ILAYKA YALJAA-UL HAARIBU WA MINKA YALTAMISUT'T'AALIBU
  WA A'LAA KARAMIKA YU-A'WWILUL MUSTAQEELUT TAA-IBU ADDABTA I'BAADAKA WA ANTA AKRAMUL AKRAMEEN WA AMARTA BIL A'FWI I'BAADAKA WA ANTAL GHAFOORUR RAH'EEM
  ALLAAHUMMA FALAA TAH'RIMNEE MAA RAJAWTU MIN KARAMIKA WA LAA TUWYASNEE MIN SAABIGHI NI-A'MIKA WA LAA TUKHAYYIBNEE MIN JAZEELI QISAMIKA FEE HAAD'IHIL LAYLATI LI-AHLI TA'AA-A'TIKA WAJ-A'LNEE FEE JUNNATIN MIN SHIRAARI BIRAYYATIKA RABBI IN LAM AKUN MIN AHLI D'AALIKA FA-ANTA AHLUL KARAMI WAL A'FWI WAL MAGHFIRATI WAJUD A'LAYYA BIMAA ASTAH'IQQUHU FAQAD H'ASUNA Z'ANNEE BIKA WA TAH'AQQAQA RAJAAA-EE LAKA WA A'LIQAT NAFSEE BIKARAMAKA FA ANTA ARH'AMUR RAAH'IMEEN
  WA AKRAMUL AKRAMEEN
  ALLAAHUMMA WAKH-S'US'NEE MIN KARAMIKA BI-JAZEELI QISAMIKA WA A-O'OD'U BI-A'FWIKA MIN U'QOOBATIKA
  WAGHFIR LIYAD'-D'ANBAL LAD'EE YAH'BISU A'LAYYAL KHULUQA WA YUZ''AYYIQU A'LAYYAR RIZQA H'ATTAA AQOOMA BI-S'AALIH'I RIZ''AAKA WA AN-A'MA BI-JAZEELI A'T'AAA-IKA WA AS-A'DA BI-SAABIGHI NAA'-MAAA-IKA
  FAQAD LUD'TU BI-H'ARAMIKA WA TA-A'RRAZ''TU LI-KARAMIKA WAS-TA-A'D'TU BI-AFWIKA MIN U'QOOBQTIKA WA BI-H'ILMIKA MIN GHAZ''ABIKA FAJUD BIMAA SA-ALTUKA WA ANIL MAL-TAMASTU MINKA AS-ALUKA BIKA LAA BI-SHAY-IN HUWA AA'-Z'AMU MINKA
  Then go into sajda and say
  YA RABB ( 20 times) YAA ALLAAH (7 times) LAAH'AWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH (7 times) MAA SHAAA-ALLAAH (10 times) ALLAAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUH'AMMAD once
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Shaykh Toosi (RA) and Kafami (RA) have advised the faithfuls to recitethe following Dua'a (this dua'a is also recited after Namaaz-e-Shifa) ILAAHEE TA-A'RRAZ''A LAKA FEE HAA'DAL LAYLIL MUTA-A'RRIZ''OONA WA QAS'AADAKAL QAAS'IDOONA WA AMMALA FAZ''LAKA WA MAA'-ROOFAKAT T'AALIBOON
  WA LAKA FEE HAA'DAL LAYLI NAFAH'AATUN WA JAWAA-IZU WA A'T'AAYAA WA MAWAAHIBU TAMUNNU BIHAA A'LAA MAN LAM TASBIQ LAHUL I'NAAYATU MINKA
  WA HAA ANAA D'AA U'BAYDUKAL FAQEERU ILAYKAL MOO-AMMILU FAZ''LAKA WA MAA'-ROOFAKA FA-IN KUNTA YAA MAWLAAYA TAFAZ''Z''ALTA FEE HAAD'IHIL LAYLATI A;LAA AH'ADIN MIN KHALQIKA WA U'DTA A'LAYHI BI-A'AA-IDATIN MIN A'T'FIKA FAS'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUH'AMMADINIT'TAYYIBEENAT'TAAHIREENAL FAAZ''ILEENA WAJUD A'LAYYA BIT'AWLIKA WA MAA'-ROOFIKA YAA RABBAL A'ALAMEEN WA S'ALLAALLAAHU A'LAA MUH'AMMADIN KHAATMIN NABIYYEEN WA AALIHIT'T'AAHIREEN WA EALLAMA TASLEEMAA
  INNAALLAAHA H'AMEEDUM MAJEED
  ALLAAHUMMA INNEE AD-O'O'KA KAMAA AMARTA FAS-TAJIB LEE KAMAA WA-A'DTA INNAKA LAA TUKHLIFUL MEE-A'AD
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* The Holy Prophet (SA) used to recite the following in sajdah tonight after the Tahajjud prayers (it can be recited tonight after praying a 10 Rakaat Namaaz in 5 sets of 2 Rakaat each; in each rakaat recite surah Al Faatiha once and surah Al Iklaas 10 times) (i) SAJADA LAKA SAWAADEE WA KHAYAALEE WA AAMANA BIKA FUW-AADEE
  HAAD'IHI YADAAYA WA MAA JANAYTUHU A'LAA NAFSEE YAA A'Z'EEM TURJAA LIKULLI A'Z'EEMIN
  IGHFIR LIYAL A'Z'EEMA FA-INNAHU LAA YAGHFIRUD'D'ANBAL A'Z'EEMA ILLAR RABBUL A'Z'EEM
  (ii) A-O'OD'U BINOORI WAJHIKALLAD'EE AZ''AAA-AT LAHUS SAMAAWAATU WAL ARZ''OONA WAN-KASHAFAT LAHUZ'Z'ULUMAATU WA S'ALAH'A A'LAYHI AMRUL AWWALEENA WAL AKHIREEN MIN FUJAA-ATI NAQIMATIKA WA MIN TAH'WEELI A'AFIYATIKA WA MIN ZAWAALI NIA'-MATIKA
  ALLAAHUMMAR-ZUQNEE QALBAN TAQIYYAN NAQIYYAN WA MINASH SHIRKI BAREE-AN LAA KAAFIRAN WA LAA SHAQIYYAA
  A'FFARTU WAJHEE FIT TURAABI WA H'UQQA LEE AN ASJIDA LAKA
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* According to the Holy Prophet it is highly desirable to pray 100 rakat namaz tonight in 50 sets of 2 rakaats each as under in every rakaat after the recitation of surah al fatiha recite surah Al Ikhlas 10 times after the namaz recite the following 1) Ayat al Kursee 10 times 2)al Faatiha 10 times 3) Sub han Allah 100 times swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* According to imam Jafar E Sadiq (A.S) it is highly desirable to pray 6 rakaat namaz in 3 sets of 2 rakats as foll: in every rakat recite Fatiha with Ya-Seen and Aal-Mulk swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* For the rest of the month including tonight recite : ALLAHUMMA IN LAM TAKUN GHAFARTA LANAA FEEMA MAZ'AA MIN SHAA BAANA FAGHFIR LANAA FEEMA BAQIYA MINHU Aamaal Of Surah Yaseen

  Shaykh Kafamee writes in his "Misbah" to recite Surah Yaseen 3 times:
  1)once for long life 2)for prosperity 3)safety from misfortune. Then recite the following 21 times without talking to anyone throughout the A'mal :
  1) ALLAHUMMA INNAKA D'U ANAATIN WA LAA T'AAQATA LANAA LI-H'UKMIKA
  2) YAA ALLAH , YA ALLAH , YAA ALLAH , AL-AMAAN , AL AMAAN , AL AMAAN
  3) MINATT'AA -O'ON WAL WABAA-I WA SOO-IL QAZ"AAA-IWA SHAMATATIL AA'-DAAA-I RABBANAK-SHIF A'NNAL A'D'AABA INNAA MOO-MINOONA BI-RAH'MATIKA YAA ARH'AMAR RAHIM'EEN
  DAY AA'-MAAL

  TODAY OUR LIVING IMAM MOHD BIN HASAN SAHIBBUZZAMAN (A.S) WAS BORN IN 256 HIJRA
  It is a day of happiness and rejoicing
  swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Ziyaarat Dua after Ziyarat and salwaat of the Holy Imam swbull1 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat* Ziyaarat jameea al kabeer (or sagheer ) Attend or conduct jashan or milaad and it is highly recommended to fast today
  LAST 3 DAYS

  Imam Moosa-e-kazim had adviced his followers to fast in these days
  LAST DAY

  IMAM JAFAR-E-SADIQ used to recite the following dua :
  ALLAHHUMMA INNA HAAD'ASH SHAHRAL MUBAARAKAL LAD'EE UNZILA FEEHIL QUR-AAR WA JU-I'LA HUDAN LIN NAASI WA BAYYINNAATIN MINAL HUDAA WAL RAGHBATI ILAYKA WAR-RAGHBATI MINKA WAL KHUSHOO-I'WAL WAFAAI WAT TASLEEMI LAKA WAT TASDEEQI BI-KITAABIKA WAT-TIBAA-I'SUNNATI RASOOLIKA
  ALLAHHUMMA MAAA KAANA FEE QALBEE MIN SHAKKIN AW REEBATIN AW JUH'OODIN AW QUNOOT'IN AW FAR H'IN AW BAD'AKHIN AW BAT'ARIN AW KHUYALAAA'A AW RIYAAA-IN AW SUM-A'TIN AW SHIQAAQIN AW NIFAAQIN AW KUFRIN AW FUSOOQIN AW I'S'YAANIN AW A'ZA'AMATIN AW SHAY -IN LAA TUH'IBBU FA-AS-ALUKA YAA RABBI AN TUBADDILANEE MAKAANAHU EEMANAN BI-WAA'-DIKA WA WAFAAA-AN BI-A'H DIKA WA RIZ"AN BI-QAZ"AAA IKA WA ZUHDAN FID DUNIYAA WA RAGHBATAN FEEMA I'NDAKA WA ATHARATAN WA T'UMAANEENATAN WA TAWBATAN NUS'OO'HAA AS-ALUKA D'AALIKA YAA RABBAL A'ALAMEEN ILAAHEE ANTA MIN H'ILMIKA TUA'S'AA WA MIN KARAMIKA WA JOODIKA TUT'AA-U' FAKA-ANNAKA LAM TUA'-S'A WA ANAA WA MAN LAM YAA'-S'IKA SUKKAANU ARZ"IKA FA-KUN A'LAYNAA BIL-FAZ"LI JAWAADAN WA BIL KHAYRI A'WWAADAA YAA ARH'AMAR RAH'IMEEN
  WA S'ALLAALLAAHU A'LAA MUH'AMMADIN WA AALIHI S'ALAATAN DAAA-IMATAN LAA TUH'S'AA WA LAA TU-A'DDU WA LAA YAQDIRU QADRAHAA GHAYRUKA YAA ARH'AMAR RAAHIMEEN

  post 1883 1217933462 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*


  post 1308 1217946188 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  post 1308 1217946265 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  post 1308 1217946357 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  post 1308 1217946428 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  post 1308 1217946528 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  2 col 0001 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Last edited by Iman; 21-07-2009 at 11:22 PM.

 4. #4
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Quote Originally Posted by Silent Tears View Post
  JazakALLAH Khair

  Thanks 4 Sharing

  itni jaldi pura parh lea ? ?

 5. #5
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Hijr
  Posts
  152,805
  Mentioned
  108 Post(s)
  Tagged
  8578 Thread(s)
  Thanked
  95
  Rep Power
  21474999

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Main Pages Save Kar Leta Hoon Phir Baad Main Parhta Hoon

 6. #6
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  oh i c ....

 7. #7
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  shabanfaz02hv5 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*
  dua5fe5fshabangz8 - *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

 8. #8
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  can sum1 plz stick this thread for sumtym ..

 9. #9
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Karachi, Pakistan, Pakistan
  Posts
  126,283
  Mentioned
  887 Post(s)
  Tagged
  9274 Thread(s)
  Thanked
  1574
  Rep Power
  21474973

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  JazakALLAH
  TORA Parha hia abhi sath sath parhongi ...

  waise mujhe Salat-e-Tasbi parhna bhot pasand hia..

 10. #10
  Iman's Avatar
  Iman is offline Ĵεάℓoμςұ мзάηş !'м ĝя8..
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  ς α я α ς н เ
  Age
  30
  Posts
  3,785
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  31 Thread(s)
  Thanked
  0
  Rep Power
  21474849

  Default Re: *Mah-e-SHABAN ki fazeelat*

  Shukriya .. ...
  Bahat achi bat hai ye to

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •