GOOD MORNING
JO MIL GAYA USHE MUQUDDAR SAMZO
KHUD KO WAQT KA SIKANDDAR SAMZO
Q DARTE HO AAP GAM KE TOOFANO SE
GAM KO SAGAR KI LAHEREN AURKHUD KO KINARE KI CHHATANE SAMZO