Ajab Tanasub Sai Zehan-O-Dil Mai Khayal Taqseem Hoorahay Hein...
Mujay Mohabbat Se Hogaie Hai... Tumhein Mohabbat Seekha Seekha Kay..!