Wife: Mere Irade Bade Nek Hai, Aap 1000 Mein Ek Hain...

Sardar: Mera Dimag Bada Tez Hai, Pehle Yeh Bata, Baki 999 Kaun Hai...