ghaznavi - Columns: Ankh Jo Kuch Dekhti Hai By Yaqoob Ghaznavi